От 01.02 до 28.02.2018 г. Немска читалня ще работи              от 13.00 ч. до 16.30 ч.