Отдел Изкуство, 29 януари 2018 г.
  • Изложба на ученици от Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“
  • Преподавател Мина Сиракова