Регионална библиотека “Стоян Чилингиров” – Шумен, 5-6 октомври 2017 г.
  • “Библиотеката – проекции във времето”
  • Национална конференция с международно участие, организирана от Регионална библиотека “Стоян Чилингиров” – Шумен
  • Участие на главен библиотекар Даниела Илиева и главен библиотекар Кристиана Димчева с презентация “Библиотеката като фестивално пространство”