Регионална библиотека “Пенчо Славейков”

11 май 2017 г., 10:00 ч.

  • Професионален празник на библиотечно-информационните специалисти в България
  • Кръгла маса „Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие”
  • С участие на библиотекари от университетски, читалищни, училищни библиотеки от града и региона

Отзиви в пресата >>>>>>>>

Програма