Национална конференция с международно участие на тема:

„МЛАДИТЕ ХОРА, ЧЕТЕНЕТО И БИБЛИОТЕКИТЕ”

18-19 май 2017 г.

Инициативата е част от календара на Варна – Европейска младежка столица – 2017. Ще се разискват теми, свързани  с младите хора и четенето, като предпоставка за творчество и активна гражданска позиция, инициативите на различните библиотеки за привличане на младата аудитория, създаването на пространство за споделяне на знания и добри практики, съвременните методи за комуникация в библиотеките, дигитализацията, електронните книги, авторското право.  Целта е насърчаване и популяризиране на четенето, като се даде трибуна за изява и споделяне на опит на колегите от библиотеки в страната и чужбина.

Събитието ще се състои на 18 и 19 май 2017 година и се организира от Варненската библиотека.